Späť na prehľad blogu

Rekonštrukcia oplotenia

Zariadenie pre seniorov už 29 rokov plní svoju nenahraditeľnú funkciu pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov. Za toto obdobie sme sa stali vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí. Pri zabezpečovaní starostlivosti o našich obyvateľov kladieme dôraz na pobyt na čerstvom vzduchu. Naším cieľom je zrekonštruovať oplotenie a zachovať tak príjemné a podnetné prostredie parku, ktoré počas celého roka slúži našim seniorom a ich rodinným príslušníkom ako oáza zelene a pokoja.Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas a pomôžu nám pri rekonštrukcii oplotenia. Konkrétne máme na mysli čistenie, náter a montáž dreveného latovania.
Polgárová Hedviga
Špitálska 16
945 01 Komárno
Zariadenie pre seniorov už 29 rokov plní svoju nenahraditeľnú funkciu pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov. Za toto obdobie sme sa stali vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí. Pri zabezpečovaní starostlivosti o našich obyvateľov kladieme dôraz na pobyt na čerstvom vzduchu. Naším cieľom je zrekonštruovať oplotenie a zachovať tak príjemné a podnetné prostredie parku, ktoré počas celého roka slúži našim seniorom a ich rodinným príslušníkom ako oáza zelene a pokoja.Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas a pomôžu nám pri rekonštrukcii oplotenia. Konkrétne máme na mysli čistenie, náter a montáž dreveného latovania.
Top