Späť na prehľad blogu

Športové ihriská hrajú farbami

Mestská časť Košice - Juh má vo vlastníctve 10 športových ihrísk o ktoré je potrebné sa neustále starať (natierať, opravovať, upratovať a pod.) Zamestnanci mestskej časti sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckej akcie, ktorá je zameraná na zveľadenie ihrísk, ako aj ich oplotení alebo maľovaní zábradlí a pod. Z 10 športových ihrísk je 9 oplotených a práve oplotenie si vyžaduje nový náter. Športové ihriská sú voľne prístupné všetkým vekovým kategóriám. Množstvo detí a mládeže tu trávi zmysluplne svoj voľný čas. Preto by sme boli veľmi radi, keby nám dobrovoľníci vedeli pomôcť skrášliť oplotenie športovísk, ktoré by z estetického ale aj funkčného hľadiska plnili svoj účel.
Sedláková Tatiana
Smetanova 4
04079 Košice
Mestská časť Košice - Juh má vo vlastníctve 10 športových ihrísk o ktoré je potrebné sa neustále starať (natierať, opravovať, upratovať a pod.) Zamestnanci mestskej časti sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckej akcie, ktorá je zameraná na zveľadenie ihrísk, ako aj ich oplotení alebo maľovaní zábradlí a pod. Z 10 športových ihrísk je 9 oplotených a práve oplotenie si vyžaduje nový náter. Športové ihriská sú voľne prístupné všetkým vekovým kategóriám. Množstvo detí a mládeže tu trávi zmysluplne svoj voľný čas. Preto by sme boli veľmi radi, keby nám dobrovoľníci vedeli pomôcť skrášliť oplotenie športovísk, ktoré by z estetického ale aj funkčného hľadiska plnili svoj účel.
Top