Späť na prehľad blogu

Ochrana

Sme internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť a vzdelávanie chlapcom (vo veku 8-18 rokov) zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami správania, poruchami psychosociálneho a emocionálneho vývinu, ADD, ADHD syndrómom a vývinovými poruchami učenia. Pri sanatóriu je zriadená i základná škola. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta, s ťažšou dostupnosťou, sú to bývalé vojenské kasárne. Budovy sú staršie, prebudované, udržiavané vykurované a vetrané. Napriek tomu majú vysokú vlhkosť, čo je výživné prostredie pre plesne. Projektom by sme radi vykonali opatrenia, ktoré by nám pomohli v "boji" proti plesniam a chránili tak klientov a zamestnancov sanatória a ZŠ pri zariadení. Do projektu by sme boli vďační so zapojiteľnosťou dobrovoľníkov.
Štefaničiaková Katarína
Diaľničná 1
90301 Senec
Sme internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť a vzdelávanie chlapcom (vo veku 8-18 rokov) zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami správania, poruchami psychosociálneho a emocionálneho vývinu, ADD, ADHD syndrómom a vývinovými poruchami učenia. Pri sanatóriu je zriadená i základná škola. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta, s ťažšou dostupnosťou, sú to bývalé vojenské kasárne. Budovy sú staršie, prebudované, udržiavané vykurované a vetrané. Napriek tomu majú vysokú vlhkosť, čo je výživné prostredie pre plesne. Projektom by sme radi vykonali opatrenia, ktoré by nám pomohli v "boji" proti plesniam a chránili tak klientov a zamestnancov sanatória a ZŠ pri zariadení. Do projektu by sme boli vďační so zapojiteľnosťou dobrovoľníkov.
Top