Späť na prehľad blogu

Náš dvor

Sme OZ úzko spolupracujúce s MŠ. Okrem iných aktivít pomáhame pri zabezpečení bezpečných hier detí v ekologicky zdravom prostredí pri lese. V súlade s prostredím sa snažíme zabezpečiť aj drevené preliezačky, ktoré ale potrebujú pravidelnú údržbu a renováciu. Práve na úpravu detského ihriska v záujme bezpečných a zdravých hier detí v záujme trvalo udržateľného spôsobu života sa zameriavame v tomto projekte. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorý nám pomôžu upraviť záhradky, či natrieť ochranným náterom preliezačky.
Holešová Simonetta
Partizánska 1
90101 Malacky
Sme OZ úzko spolupracujúce s MŠ. Okrem iných aktivít pomáhame pri zabezpečení bezpečných hier detí v ekologicky zdravom prostredí pri lese. V súlade s prostredím sa snažíme zabezpečiť aj drevené preliezačky, ktoré ale potrebujú pravidelnú údržbu a renováciu. Práve na úpravu detského ihriska v záujme bezpečných a zdravých hier detí v záujme trvalo udržateľného spôsobu života sa zameriavame v tomto projekte. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorý nám pomôžu upraviť záhradky, či natrieť ochranným náterom preliezačky.
Top