Späť na prehľad blogu

Mestský park Hôrka Veľký Krtíš

Predmetom projektu je rekonštrukcia mestského parku Hôrka, ktorá zahŕňa výstavbu nových atrakcií, revitalizáciu jestvujúcej zelene a rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov. Realizácia projektu má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, t.j. detí ako aj dospelých. Cieľom je vytvoriť atraktívne oddychové centrum v blízkosti najväčšieho centra mesta Veľký Krtíš priamo v prírode a následne zvýšiť atraktivitu okresného mesta Veľký Krtíš. Zrevitalizovaný park bude voľne prístupný pre všetkých bez obmedzení. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s prácami na mestskom parku.
Mojžišová Ing. Danka
J.A.Komenského 3
99001 Veľký Krtíš
Predmetom projektu je rekonštrukcia mestského parku Hôrka, ktorá zahŕňa výstavbu nových atrakcií, revitalizáciu jestvujúcej zelene a rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov. Realizácia projektu má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, t.j. detí ako aj dospelých. Cieľom je vytvoriť atraktívne oddychové centrum v blízkosti najväčšieho centra mesta Veľký Krtíš priamo v prírode a následne zvýšiť atraktivitu okresného mesta Veľký Krtíš. Zrevitalizovaný park bude voľne prístupný pre všetkých bez obmedzení. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s prácami na mestskom parku.
Top