Späť na prehľad blogu

Mestské včely – mestá pre opeľovače

Zmyslom projektu Mestské včely - Mestá pre opeľovače je dať priestor iniciatíve miest, ktoré chcú realizovať prírode blízky manažment mestskej zelene s cieľom zvýšiť kvalitu verejných priestorov, podporiť diverzitu prírodného prostredia a zvyšovať opatreniami povedomie obyvateľov všetkých vekových skupín. Projekt vybranému mestu ponúka metodickú a materiálovú podporu a získané „know-how“. Dobrovoľníci sa budú zapájať do výsadby a manažmentu zelene vo Zvolene a budú testovať nový quest približujúci dobrodružným spôsobom biodiverzitu v meste verejnosti a školám.
Ježeková Petra
Búdkova 22
81104 Bratislava
Zmyslom projektu Mestské včely - Mestá pre opeľovače je dať priestor iniciatíve miest, ktoré chcú realizovať prírode blízky manažment mestskej zelene s cieľom zvýšiť kvalitu verejných priestorov, podporiť diverzitu prírodného prostredia a zvyšovať opatreniami povedomie obyvateľov všetkých vekových skupín. Projekt vybranému mestu ponúka metodickú a materiálovú podporu a získané „know-how“. Dobrovoľníci sa budú zapájať do výsadby a manažmentu zelene vo Zvolene a budú testovať nový quest približujúci dobrodružným spôsobom biodiverzitu v meste verejnosti a školám.
Top