Späť na prehľad blogu

Medzinárodný deň detí, ktorý pomáha

Občianske združenie QUIDO team sa venuje organizovaniu aktivít pre deti, ktorých cieľom je výchova detí a mládeže ku morálnym a kultúrnym hodnotám, rešpektu k ľudským právam a ochrane životného prostredia. Tento rok by sme veľmi radi zorganizovali pre deti na 1. stupni vybranej základnej školy v bratislavskej Vrakuni, kde žijeme a pôsobíme, zaujímavý a prínosný program na Medzinárodný deň detí. Cieľom nášho MDD programu bude spojiť detské sily a srdcia a dokázať, že aj malé deti dokážu veľa... chrániť prírodu, triediť odpad, pomáhať i podporiť sociálne znevýhodnené deti z troch rodín vo Vrakuni. Veľmi by nám pomohlo 6 párov šikovných rúk dobrovoľníkov pri organizácii MDD programu na jednotlivých stanovištiach. Zábava, dobrý pocit a malé sladké drobnosti budú odmenou pre všetky deti. Balíčky Vašich dm produktov by boli konkrétnou formou pomoci, ktorú deti budú môcť získať pre iných, ich vlastnou aktivitou na stanovištiach. Takto získaná pomoc bude venovaná deťom z troch vybraných sociálne znevýhodnených rodín. Ako symbol pomoci ľuďom a našej Zemi, by sme na radi na záver MDD programu vysadili na školskom dvore Strom pomoci, ktorý veríme bude ďalej rásť a prinášať úžitok všetkým. Vopred ďakujeme za Vaše hlasy a podporu nášho projektu! OZ QUIDO team
Šutriepková Jana
žitavská 18
82107 Bratislava
Občianske združenie QUIDO team sa venuje organizovaniu aktivít pre deti, ktorých cieľom je výchova detí a mládeže ku morálnym a kultúrnym hodnotám, rešpektu k ľudským právam a ochrane životného prostredia. Tento rok by sme veľmi radi zorganizovali pre deti na 1. stupni vybranej základnej školy v bratislavskej Vrakuni, kde žijeme a pôsobíme, zaujímavý a prínosný program na Medzinárodný deň detí. Cieľom nášho MDD programu bude spojiť detské sily a srdcia a dokázať, že aj malé deti dokážu veľa... chrániť prírodu, triediť odpad, pomáhať i podporiť sociálne znevýhodnené deti z troch rodín vo Vrakuni. Veľmi by nám pomohlo 6 párov šikovných rúk dobrovoľníkov pri organizácii MDD programu na jednotlivých stanovištiach. Zábava, dobrý pocit a malé sladké drobnosti budú odmenou pre všetky deti. Balíčky Vašich dm produktov by boli konkrétnou formou pomoci, ktorú deti budú môcť získať pre iných, ich vlastnou aktivitou na stanovištiach. Takto získaná pomoc bude venovaná deťom z troch vybraných sociálne znevýhodnených rodín. Ako symbol pomoci ľuďom a našej Zemi, by sme na radi na záver MDD programu vysadili na školskom dvore Strom pomoci, ktorý veríme bude ďalej rásť a prinášať úžitok všetkým. Vopred ďakujeme za Vaše hlasy a podporu nášho projektu! OZ QUIDO team
Top