Späť na prehľad blogu

Ihrisko v prírode

Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, seno, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Chceli by sme rodičom ukázať prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Za každého počasia, v každom ročnom období. Podporovať v rodičoch aj deťoch rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Radi by sme tu ešte vybudovali drevené preliezky, ktorých náročnosť bude korešpondovať s vývojovými štádiami detskej motoriky. Vysadili bylinkový záhon ktorý bude tešiť zmysly detičiek. Na kopčeky osadili šmykľavky. Vybudovali pocitový chodníček, ktorý podporuje zdravý vývoj chodidiel a deti sa vďaka nemu zoznamujú s novými pocitmi a vnemami - rôznou štruktúrou prirodzených povrchov. Postavili domčeky a tunely z vínnej révy (také detské brlôžky). To všetko z prírodných materiálov nachádzajúcich sa v blízkom okolí a recyklovaných odpadov.Pri tvorení tohto priestoru, ktorý bude slúžiť deťom z okolitých škôlok a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
Dudová Dominika
Hrnčiarska 2/A
902 01 Pezinok
Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, seno, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Chceli by sme rodičom ukázať prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Za každého počasia, v každom ročnom období. Podporovať v rodičoch aj deťoch rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Radi by sme tu ešte vybudovali drevené preliezky, ktorých náročnosť bude korešpondovať s vývojovými štádiami detskej motoriky. Vysadili bylinkový záhon ktorý bude tešiť zmysly detičiek. Na kopčeky osadili šmykľavky. Vybudovali pocitový chodníček, ktorý podporuje zdravý vývoj chodidiel a deti sa vďaka nemu zoznamujú s novými pocitmi a vnemami - rôznou štruktúrou prirodzených povrchov. Postavili domčeky a tunely z vínnej révy (také detské brlôžky). To všetko z prírodných materiálov nachádzajúcich sa v blízkom okolí a recyklovaných odpadov.Pri tvorení tohto priestoru, ktorý bude slúžiť deťom z okolitých škôlok a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
Top