Späť na prehľad blogu

Hľadanie pokladu v rozprávkovom lese

Sme občianske združenie pozostávajuce z mamičiek, dobrovoľníčok a našim hlavným cieľom, ktorý nám pomáha napĺňať aj táto akcia, je vybudovať na Dlhých dieloch a v Karlovej Vsi silnú rodinnú komunitu, postavenú na vzájomnej spolupatričnosti, či zdieľaní každodenných radostí a starostí. Našou najväčšou outdoorovou akciou je práve „Hľadanie pokladu v rozprávkovom lese“. Je to zážitková trasa, na ktorej si rodiny budú môcť prejsť rôznymi stanovišťami, všetko na tému "Okolo sveta". Na trase budú pre deti pripravené mnohé športové a zábavné úlohy, ktorými sa budú snažiť vybojovať darček pre seba, ale aj pre svojich rodičov. Na túto akciu by sme potrebovali 10 dobrovoľníkov, ktorí nám budú v deň konania akcie pomáhať na jednotlivých stanovištiach. Každý dostane svoje stanovište, ktorému bude šéfovať a bude tak reprezentovať nejakú krajinu v rámci cesty "Okolo sveta". Oblečenie vo "farbách" danej krajiny je vítané (ale nie nutné). Každý "šéf" potom vysvetlí rodinám úlohu, prípadne pomôže s jej realizáciou. Úlohy budú tvorivé, športové a zamerané na rozvoj myslenia. Zvyčajne si pri tom všetci užijú kopu zábavy, vrátene dobrovoľníkov :)
Bakovková Katarína
Janotova 16
84104 Bratislava
Sme občianske združenie pozostávajuce z mamičiek, dobrovoľníčok a našim hlavným cieľom, ktorý nám pomáha napĺňať aj táto akcia, je vybudovať na Dlhých dieloch a v Karlovej Vsi silnú rodinnú komunitu, postavenú na vzájomnej spolupatričnosti, či zdieľaní každodenných radostí a starostí. Našou najväčšou outdoorovou akciou je práve „Hľadanie pokladu v rozprávkovom lese“. Je to zážitková trasa, na ktorej si rodiny budú môcť prejsť rôznymi stanovišťami, všetko na tému "Okolo sveta". Na trase budú pre deti pripravené mnohé športové a zábavné úlohy, ktorými sa budú snažiť vybojovať darček pre seba, ale aj pre svojich rodičov. Na túto akciu by sme potrebovali 10 dobrovoľníkov, ktorí nám budú v deň konania akcie pomáhať na jednotlivých stanovištiach. Každý dostane svoje stanovište, ktorému bude šéfovať a bude tak reprezentovať nejakú krajinu v rámci cesty "Okolo sveta". Oblečenie vo "farbách" danej krajiny je vítané (ale nie nutné). Každý "šéf" potom vysvetlí rodinám úlohu, prípadne pomôže s jej realizáciou. Úlohy budú tvorivé, športové a zamerané na rozvoj myslenia. Zvyčajne si pri tom všetci užijú kopu zábavy, vrátene dobrovoľníkov :)
Top