Späť na prehľad blogu

Farebná jeseň života

Domov sociálnych služieb Libertas je domovom pre 360 klientov. Klienti trávia slnečné dni prevažne v našom parku, ktorý je už po toľkých rokoch fádny, sivý, pochmúrny...Radi by sme si park skrášlili prostredníctvom dobrovoľníkov. Klienti tak vďaka projektu nadobudnú pevnejšie zdravie, upevnia priateľské vzťahy medzi sebou, kontakt s dobrovoľníkmi im pohladí srdiečko a rozšíri okruh ľudí, ktorým na nich zaleží.
Polláková PhDr. Ľubica
Bottova 814/11
979 01 Rimavská sobota
Domov sociálnych služieb Libertas je domovom pre 360 klientov. Klienti trávia slnečné dni prevažne v našom parku, ktorý je už po toľkých rokoch fádny, sivý, pochmúrny...Radi by sme si park skrášlili prostredníctvom dobrovoľníkov. Klienti tak vďaka projektu nadobudnú pevnejšie zdravie, upevnia priateľské vzťahy medzi sebou, kontakt s dobrovoľníkmi im pohladí srdiečko a rozšíri okruh ľudí, ktorým na nich zaleží.
Top