Späť na prehľad blogu

Deň detí "šitý na mieru"

Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Preto je našim zámerom usporiadať pre nich Deň detí "šitý na mieru". Počas neho prispôsobíme program rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom ponúknuté špeciálne terapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu. Domov si deti odnesú balíčky so zdravou výživou na podporu imunity a zdravia. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Nadviažu sa nové kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, s občerstvením a so strážením detí počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi a dobrovoľným zdravotníkom. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní nových kamarátstiev a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
Susová Patrícia
Kostolná 23/6
05201 Spišské Tomášovce
Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Preto je našim zámerom usporiadať pre nich Deň detí "šitý na mieru". Počas neho prispôsobíme program rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom ponúknuté špeciálne terapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu. Domov si deti odnesú balíčky so zdravou výživou na podporu imunity a zdravia. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Nadviažu sa nové kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, s občerstvením a so strážením detí počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi a dobrovoľným zdravotníkom. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní nových kamarátstiev a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
Top