Späť na prehľad blogu

Chráňme prírodu spoločne

Naším cieľom je ukázať deťom a ich rodičom prečo je dôležité prírodu chrániť. V priestoroch našej MŠ chceme prostredníctvom hier a súťaží ukázať i naším najmenším, prečo sa odpad triedi, prečo šetríme vodou, prečo chránime zeleň a podobne. Počas jedného dňa (poprípade viacerých dní) v mesiaci máj uskutočníme prostredníctvom prekážkovej dráhy po areály environmentálne okienka, ktoré budú inšpirovať nielen deti, ale i ich rodičov v zmene svojho správania voči prírode. V rámci tohto dňa by sme spoločne spolu s dobrovoľníkmi vytvorili i bylinkovú záhradu s chodníčkom medzi rastlinami. Verím, že si tak každý kto prejde okolo bylinkovej záhrady pripomenie, že prírodu treba chrániť a jej znečistenie je omnoho rýchlejšie, než jej obnovenie.
Guzoň Adela
Hviezdoslavova 114
01863 Ladce
Naším cieľom je ukázať deťom a ich rodičom prečo je dôležité prírodu chrániť. V priestoroch našej MŠ chceme prostredníctvom hier a súťaží ukázať i naším najmenším, prečo sa odpad triedi, prečo šetríme vodou, prečo chránime zeleň a podobne. Počas jedného dňa (poprípade viacerých dní) v mesiaci máj uskutočníme prostredníctvom prekážkovej dráhy po areály environmentálne okienka, ktoré budú inšpirovať nielen deti, ale i ich rodičov v zmene svojho správania voči prírode. V rámci tohto dňa by sme spoločne spolu s dobrovoľníkmi vytvorili i bylinkovú záhradu s chodníčkom medzi rastlinami. Verím, že si tak každý kto prejde okolo bylinkovej záhrady pripomenie, že prírodu treba chrániť a jej znečistenie je omnoho rýchlejšie, než jej obnovenie.
Top