Späť na prehľad blogu

Živá archeológia pod Tatrami

Hlavným cieľom projektu je realizovať súbor aktivít, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu živej archeologickej minulosti severokarpatského regiónu a posilniť tak spoločný kultúrny odkaz našich predkov. Praktické činnosti s využitím postupov, metód, náradia a poznatkov, ktoré vychádzajú z reálnych archeologických nálezov umožnia atraktívnou formou rekonštruovať dávnu minulosť a formou osobného zážitku zapojiť rôzne kategórie verejnosti. V projekte, ktorý pozostáva zo série workshopov je našim cieľom priblížiť život našich predkov v praveku. Rôzne remeslá, umelecké aktivity a scénické umenie bude založené na využití čisto prírodných materiálov a surovín, ktoré boli dostupné aj v praveku (hlina, kameň, slama, rákos, drevo, rastlinné a živočíšne produkty). Chýbajú nám dobrovoľníci, ktorí by pomohli s realizáciou workshopov.
Struhár Váťazoslav
Nám.Slobody 1859/5
03401 Ružomberok
Hlavným cieľom projektu je realizovať súbor aktivít, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu živej archeologickej minulosti severokarpatského regiónu a posilniť tak spoločný kultúrny odkaz našich predkov. Praktické činnosti s využitím postupov, metód, náradia a poznatkov, ktoré vychádzajú z reálnych archeologických nálezov umožnia atraktívnou formou rekonštruovať dávnu minulosť a formou osobného zážitku zapojiť rôzne kategórie verejnosti. V projekte, ktorý pozostáva zo série workshopov je našim cieľom priblížiť život našich predkov v praveku. Rôzne remeslá, umelecké aktivity a scénické umenie bude založené na využití čisto prírodných materiálov a surovín, ktoré boli dostupné aj v praveku (hlina, kameň, slama, rákos, drevo, rastlinné a živočíšne produkty). Chýbajú nám dobrovoľníci, ktorí by pomohli s realizáciou workshopov.
Top