Späť na prehľad blogu

Čarovná záhrada

Sme materská škola s environmentálnou profiláciou, našim zámerom je prostredníctvom revitalizácie už existujúcich komponentov na školskom dvore, viesť deti k poznávaniu rozmanitosti rastlinných druhov, pozorovaniu ich vegetácie, získavaniu praktických skúseností starostlivosti o rastliny v exteriéri ako aj viesť deti k tomu, aby racionálne využívali dary z prírody v prospech svojho zdravia. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí pomôžu s natieraním prvkov, vysádzaním záhradky a ďalšími pomocnými prácami.
Štrbová Berčíková Gabriela
Tulská 91
97404 Banská Bystrica
Sme materská škola s environmentálnou profiláciou, našim zámerom je prostredníctvom revitalizácie už existujúcich komponentov na školskom dvore, viesť deti k poznávaniu rozmanitosti rastlinných druhov, pozorovaniu ich vegetácie, získavaniu praktických skúseností starostlivosti o rastliny v exteriéri ako aj viesť deti k tomu, aby racionálne využívali dary z prírody v prospech svojho zdravia. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí pomôžu s natieraním prvkov, vysádzaním záhradky a ďalšími pomocnými prácami.
Top