Víťazné projekty 2018

Predstavujeme vám víťazné projekty roku 2018 vybrané pre realizáciu na základe hodnotení spolupracovníkov dm a odbornej poroty. Bližšie informácie o projekte sa dozviete po kliknutí naň. Konkrétne termíny realizácie projektov sa budú priebežne dopĺňať a aktualizovať. Budeme sa tešiť každej ruke, ktorá prispeje k zrealizovaniu vybraného projektu.
  • Prihlásený projekt
  • Výber dm spolupracovníkov
  • Víťazný projekt
BIKE CENTRUM HENKY Riders

BIKE CENTRUM HENKY RidersDunajská Lužná

2 po, 25.06. BIKE CENTRUM HENKY Riders je projekt, ktorý spája niekoľko cyklistických aktivít na jednom mieste. BMX trať, Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých, dirt park, tiál park, škola cyklistiky, cykloturistika, to všetko na jednom mieste pod záštitou úspešného klubu o.z. HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders a obce Dunajská Lužná. Lokalita je v časti Jánošíková pri hrádzi, kde je pravidelný chod cyklistov a športovcov. BIKE CENTRUM HENKY Riders je miesto oddychu, relaxu, spojený s pohybom a športom. Vekové hranice sú neobmedzené, každá veková skupina si tu príde na svoje, ako stráviť svoj voľný čas. BMX dráha bude slúžiť pre rozvoj a prípravu profesionálnych jazdcov na olympiádu. Prijmeme pomoc s úpravou terénu, či ľahkých manuálnych prácach alebo natieraní preliezok.
Bylinková a zeleninová záhrada pre zdravotne postihnutých

Bylinková a zeleninová záhrada pre zdravotne postihnutých Žilina

2 pi, 08.06. Radi by sme vytvorili pre zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline terapeutickú záhradku, v ktorej by mohli naši klienti pestovať bylinky a zeleninu. Takéto prvky gardenterapie prispejú k efektívnej komplexnej sociálnej rehabilitácii mentálne, psychicky a telesne zdravotne postihnutých klientov našej organizácie. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci.
Čarovná záhrada

Čarovná záhradaBanská Bystrica

2 ut, 29.05. Sme materská škola s environmentálnou profiláciou, našim zámerom je prostredníctvom revitalizácie už existujúcich komponentov na školskom dvore, viesť deti k poznávaniu rozmanitosti rastlinných druhov, pozorovaniu ich vegetácie, získavaniu praktických skúseností starostlivosti o rastliny v exteriéri ako aj viesť deti k tomu, aby racionálne využívali dary z prírody v prospech svojho zdravia. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí pomôžu s natieraním prvkov, vysádzaním záhradky a ďalšími pomocnými prácami.
Chráňme prírodu spoločne

Chráňme prírodu spoločneLadce

2 št, 14.06. Naším cieľom je ukázať deťom a ich rodičom prečo je dôležité prírodu chrániť. V priestoroch našej MŠ chceme prostredníctvom hier a súťaží ukázať i naším najmenším, prečo sa odpad triedi, prečo šetríme vodou, prečo chránime zeleň a podobne. Počas jedného dňa (poprípade viacerých dní) v mesiaci máj uskutočníme prostredníctvom prekážkovej dráhy po areály environmentálne okienka, ktoré budú inšpirovať nielen deti, ale i ich rodičov v zmene svojho správania voči prírode. V rámci tohto dňa by sme spoločne spolu s dobrovoľníkmi vytvorili i bylinkovú záhradu s chodníčkom medzi rastlinami. Verím, že si tak každý kto prejde okolo bylinkovej záhrady pripomenie, že prírodu treba chrániť a jej znečistenie je omnoho rýchlejšie, než jej obnovenie.
Deň detí "šitý na mieru"

Deň detí "šitý na mieru"Spišská Nová Ves

0 Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Preto je našim zámerom usporiadať pre nich Deň detí "šitý na mieru". Počas neho prispôsobíme program rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom ponúknuté špeciálne terapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu. Domov si deti odnesú balíčky so zdravou výživou na podporu imunity a zdravia. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Nadviažu sa nové kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, s občerstvením a so strážením detí počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi a dobrovoľným zdravotníkom. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní nových kamarátstiev a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
Do práce na bicykli s raňajkami!

Do práce na bicykli s raňajkami!Nitra

2 st, 30.05. Na celom Slovensku je známa už roky fungujúca kampaň "Do práce na bicykli". V rámci nej sa v meste Nitra uskutočnilo 2041 jázd a cyklisti tak ušetrili 3818.52 kg CO2 emisií. Tento rok chceme našim nitrianskym cyklistom spríjemniť jazdu do/z práce chutným a zdravým občerstvením. Cyklisti v našom meste stále nie sú primerane docenení za to, že sadnú na bicykel a nie do auta. Preto chceme byť aspoň my tými, ktorí sa im za túto skvelú voľbu poďakujú a namotivujú ich bicyklovať ďalej. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú na jednotlivých stanovištiach po meste ponúkať raňajky a podporovať cyklistov.
DogComfort - psí park a výcviková škola

DogComfort - psí park a výcviková školaBánovce nad Bebravou

0 Sme občianske združenie, ktoré sa snaží rozvíjať komunitný život v našom meste. V našich radoch nájdete fotografov, milovníkov spoločenských hier, záhradkárov a najnovším prírastkom sú psíčkari. Plánujeme výstavbu psieho parku v spojení s výcvikovou školou, pretože v meste narastá počet majiteľov psov a takýto priestor tu chýba. V každom väčšom meste už nájdeme vyčlenený priestor pre chovateľov psov. Záujemcov o kynológiu je čoraz viac a práve pre nich chceme vybudovať miesto na stretávanie, aby si mohli vymieňať rady a skúsenosti ohľadom svojich psov. Dnes už pes nie je len strážca objektu, ale je súčasťou rodinného života a voľného času ľudí. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí pomôžu s ľahkými terénnymi úpravami a rôznymi pomocnými prácami.
Farebná jeseň života

Farebná jeseň životaLučenec

2 pi, 22.06. Domov sociálnych služieb Libertas je domovom pre 360 klientov. Klienti trávia slnečné dni prevažne v našom parku, ktorý je už po toľkých rokoch fádny, sivý, pochmúrny...Radi by sme si park skrášlili prostredníctvom dobrovoľníkov. Klienti tak vďaka projektu nadobudnú pevnejšie zdravie, upevnia priateľské vzťahy medzi sebou, kontakt s dobrovoľníkmi im pohladí srdiečko a rozšíri okruh ľudí, ktorým na nich zaleží.
Filmová noc na hrade

Filmová noc na hradeVeľký Šariš

2 po, 13.08. Udalosť, ktorá dnes nosí názov Filmová noc na hrade, vznikla v roku 2011 na hradnom vrchu Šarišského hradu. Ako pokus o filmové podujatie. Po úspešnom 1. ročníku s návštevnosťou asi 500 milovníkov kultúry sme pokračovali vo vízii festivalu so snahou získať a nadchnúť pre filmové umenie nielen slovenských divákov. Snažili sme sa poskytovať priestor mladým, novým a nádejným tvorcom. Rovnako vzdelávať a vychovávať mladú generáciu filmových obdivovateľov a nadšencov. Vynikajúca atmosféra na hradnom kopci, atraktívny program, stanovanie pod hviezdnou oblohou, osobnosti kultúrno-spoločenského života a v neposlednom rade tisíce návštevníkov sú jasnou motiváciou Filmovej noci na hrade. FNNH je svojou lokalizáciou na hrade Šariš jedinečným festivalom svojho druhu v strednej Európe. Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí sa radi zapoja do príprav festivalu, pomôžu s animačnými prvkami pre deti a budú jeho súčašťou.
Hľadanie pokladu v rozprávkovom lese

Hľadanie pokladu v rozprávkovom leseBratislava - Karlova Ves

2 ut, 29.05. Sme občianske združenie pozostávajuce z mamičiek, dobrovoľníčok a našim hlavným cieľom, ktorý nám pomáha napĺňať aj táto akcia, je vybudovať na Dlhých dieloch a v Karlovej Vsi silnú rodinnú komunitu, postavenú na vzájomnej spolupatričnosti, či zdieľaní každodenných radostí a starostí. Našou najväčšou outdoorovou akciou je práve „Hľadanie pokladu v rozprávkovom lese“. Je to zážitková trasa, na ktorej si rodiny budú môcť prejsť rôznymi stanovišťami, všetko na tému "Okolo sveta". Na trase budú pre deti pripravené mnohé športové a zábavné úlohy, ktorými sa budú snažiť vybojovať darček pre seba, ale aj pre svojich rodičov. Na túto akciu by sme potrebovali 10 dobrovoľníkov, ktorí nám budú v deň konania akcie pomáhať na jednotlivých stanovištiach. Každý dostane svoje stanovište, ktorému bude šéfovať a bude tak reprezentovať nejakú krajinu v rámci cesty "Okolo sveta". Oblečenie vo "farbách" danej krajiny je vítané (ale nie nutné). Každý "šéf" potom vysvetlí rodinám úlohu, prípadne pomôže s jej realizáciou. Úlohy budú tvorivé, športové a zamerané na rozvoj myslenia. Zvyčajne si pri tom všetci užijú kopu zábavy, vrátene dobrovoľníkov :)
Ihrisko v prírode

Ihrisko v prírodeLimbach

2 po, 23.07. Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, seno, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Chceli by sme rodičom ukázať prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Za každého počasia, v každom ročnom období. Podporovať v rodičoch aj deťoch rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Radi by sme tu ešte vybudovali drevené preliezky, ktorých náročnosť bude korešpondovať s vývojovými štádiami detskej motoriky. Vysadili bylinkový záhon ktorý bude tešiť zmysly detičiek. Na kopčeky osadili šmykľavky. Vybudovali pocitový chodníček, ktorý podporuje zdravý vývoj chodidiel a deti sa vďaka nemu zoznamujú s novými pocitmi a vnemami - rôznou štruktúrou prirodzených povrchov. Postavili domčeky a tunely z vínnej révy (také detské brlôžky). To všetko z prírodných materiálov nachádzajúcich sa v blízkom okolí a recyklovaných odpadov.Pri tvorení tohto priestoru, ktorý bude slúžiť deťom z okolitých škôlok a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
Malá Farma Košice

Malá Farma KošiceČervený rak

2 št, 20.09. Pomoc so starostlivosťou o 170 zvierat v našom azyle - venčenie, upratovanie priestorov, pomoc pri menších opravách a údržbe v azyle, výstavba nových a rekonštrukcia pôvodných ubikácií pre zvieratá. Dobrovoľníci budú pomáhať s venčením a prípadným upratovaním klietok psíkov a mačičiek. V prípade, že by boli zruční a nebáli sa kladiva, mohli by pomôcť s drobnými opravnými prácami na ohradení koní, príp. výbehov psíkov.
Medzinárodný deň detí, ktorý pomáha

Medzinárodný deň detí, ktorý pomáhaBratislava - Vrakuňa

2 po, 04.06. Občianske združenie QUIDO team sa venuje organizovaniu aktivít pre deti, ktorých cieľom je výchova detí a mládeže ku morálnym a kultúrnym hodnotám, rešpektu k ľudským právam a ochrane životného prostredia. Tento rok by sme veľmi radi zorganizovali pre deti na 1. stupni vybranej základnej školy v bratislavskej Vrakuni, kde žijeme a pôsobíme, zaujímavý a prínosný program na Medzinárodný deň detí. Cieľom nášho MDD programu bude spojiť detské sily a srdcia a dokázať, že aj malé deti dokážu veľa... chrániť prírodu, triediť odpad, pomáhať i podporiť sociálne znevýhodnené deti z troch rodín vo Vrakuni. Veľmi by nám pomohlo 6 párov šikovných rúk dobrovoľníkov pri organizácii MDD programu na jednotlivých stanovištiach. Zábava, dobrý pocit a malé sladké drobnosti budú odmenou pre všetky deti. Balíčky Vašich dm produktov by boli konkrétnou formou pomoci, ktorú deti budú môcť získať pre iných, ich vlastnou aktivitou na stanovištiach. Takto získaná pomoc bude venovaná deťom z troch vybraných sociálne znevýhodnených rodín. Ako symbol pomoci ľuďom a našej Zemi, by sme na radi na záver MDD programu vysadili na školskom dvore Strom pomoci, ktorý veríme bude ďalej rásť a prinášať úžitok všetkým. Vopred ďakujeme za Vaše hlasy a podporu nášho projektu! OZ QUIDO team
Mestské včely – mestá pre opeľovače

Mestské včely – mestá pre opeľovače Zvolen

1 ut, 10.07. Zmyslom projektu Mestské včely - Mestá pre opeľovače je dať priestor iniciatíve miest, ktoré chcú realizovať prírode blízky manažment mestskej zelene s cieľom zvýšiť kvalitu verejných priestorov, podporiť diverzitu prírodného prostredia a zvyšovať opatreniami povedomie obyvateľov všetkých vekových skupín. Projekt vybranému mestu ponúka metodickú a materiálovú podporu a získané „know-how“. Dobrovoľníci sa budú zapájať do výsadby a manažmentu zelene vo Zvolene a budú testovať nový quest približujúci dobrodružným spôsobom biodiverzitu v meste verejnosti a školám.
Mestský park Hôrka Veľký Krtíš

Mestský park Hôrka Veľký KrtíšVeľký Krtíš

3 po, 10.09. Predmetom projektu je rekonštrukcia mestského parku Hôrka, ktorá zahŕňa výstavbu nových atrakcií, revitalizáciu jestvujúcej zelene a rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov. Realizácia projektu má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, t.j. detí ako aj dospelých. Cieľom je vytvoriť atraktívne oddychové centrum v blízkosti najväčšieho centra mesta Veľký Krtíš priamo v prírode a následne zvýšiť atraktivitu okresného mesta Veľký Krtíš. Zrevitalizovaný park bude voľne prístupný pre všetkých bez obmedzení. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s prácami na mestskom parku.
Náš dvor

Náš dvorMalacky

2 ut, 22.05. Sme OZ úzko spolupracujúce s MŠ. Okrem iných aktivít pomáhame pri zabezpečení bezpečných hier detí v ekologicky zdravom prostredí pri lese. V súlade s prostredím sa snažíme zabezpečiť aj drevené preliezačky, ktoré ale potrebujú pravidelnú údržbu a renováciu. Práve na úpravu detského ihriska v záujme bezpečných a zdravých hier detí v záujme trvalo udržateľného spôsobu života sa zameriavame v tomto projekte. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorý nám pomôžu upraviť záhradky, či natrieť ochranným náterom preliezačky.
Naša Ekoklubovňa

Naša EkoklubovňaRimavská Sobota

2 ut, 12.06. Zámerom projektu je premeniť opustenú unimobunku v záhrade za mestom na ekoklubovňu. V rámci nášho občianskeho združenia chceme pre komunitu – rodiny s deťmi vytvoriť miesto na relax v prírode, rôzne workshopy či dielničky. Ideálna klubovňa očami detí by mala byť farebná, ako ju aj namaľovali. Snáď sa nám podarí spoločnými silami niečo podobné vyčariť a opustenej unimobunke vdýchnuť novú dušu. Čakajú nás práce spojené s vyčistením, brúsením, lakovaním, natieraním a bežné pomocné práce. Preto budeme radi, ak sa k nám pripojí čo najviac dobrovoľníkov, ktorých odmeníme chutným občerstvením, pričom ich bude hriať dobrý pocit z pomoci druhým. Veď čo môže viac potešiť, ako pohľad na šťastné a usmievavé tváre našich detí.
Naša zelená škôlka

Naša zelená škôlkaBanská Bystrica

2 pi, 21.09. Sme občianske združenie, ktoré podporuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pri Materskej škole Karpatská 3 v Banskej Bystrici.Rozhodli sme sa zrevitalizovať vonkajšie priestory škôlky, hlavne záhradu. Chceme deťom spríjemniť pobyt na čerstvom vzduchu a vybudovať pozitívny vzťah k prírode, k zeleni. Ide o úpravu trávnatých častí, ale aj výsadzbu , premaľovanie plota okolo areálu, maľovanie a inštalácia hravých a zároveň dekoračných, náučných prvkov. V areáli za použitia starých pnenumatík (bylinkovú záhradu a skalku), premaľovanie rozprávkovými motívmi. Každá ruka dobrovoľníka bude vítaná.
Natieranie betónových prvkov ihriska

Natieranie betónových prvkov ihriskaBratislava - Petržalka

1 ut, 25.09. Aktivita sa týka natierania betónových múrikov a betónových skruží, v minulosti slúžiacich ako detské ihrisko. amotná práca sa týka vyčistenia betónových prvkov drôtenými kartáčmi, brusným papierom a následným nanesením farby. Natreté prvky tak zvýšia estetickosť územia a ich využitie na posedenie pri neďalekej zmrzline.
Ochrana

OchranaSenec

2 št, 23.08. Sme internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť a vzdelávanie chlapcom (vo veku 8-18 rokov) zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami správania, poruchami psychosociálneho a emocionálneho vývinu, ADD, ADHD syndrómom a vývinovými poruchami učenia. Pri sanatóriu je zriadená i základná škola. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta, s ťažšou dostupnosťou, sú to bývalé vojenské kasárne. Budovy sú staršie, prebudované, udržiavané vykurované a vetrané. Napriek tomu majú vysokú vlhkosť, čo je výživné prostredie pre plesne. Projektom by sme radi vykonali opatrenia, ktoré by nám pomohli v "boji" proti plesniam a chránili tak klientov a zamestnancov sanatória a ZŠ pri zariadení. Do projektu by sme boli vďační so zapojiteľnosťou dobrovoľníkov.
PATAgónia Fest 2017 (hudobný festival)

PATAgónia Fest 2017 (hudobný festival)Pata

2 po, 20.08. Hudba je triumf ľudského ducha. Nie každá je sprístupnená v mainstreamových médiách. Podporte a príďte sa pozrieť na hudobný festival kapiel, ktoré prinášajú pozitívne posolstvá a príbehy zo života. Podporte Patagonia fest. Dňa 16.6.2018 už štvrtý ročník v obci Pata. Dobrý projekt si zaslúži pokračovanie! Je to možné aj vďaka vám! https://www.youtube.com/watch?v=ww1E1JmOr5U
Pestré hranice

Pestré hranice Svidník

2 ut, 12.06. Naša nezisková organizácia NÁŠ DOM n.o. sídli na ulici Dezidera Millyho vo Svidníku. Žiaci a klienti tohto zariadenia sú mentálne a často i telesne postihnutí. Cieľom projektu v rámci skrášlenia životného prostredia s myšlienkou vytvorenia pomyselnej hranice medzi spoločnosťou intaktných jedincov a mentálne postihnutými. Touto hranicou by mal byť malý svet flóry (skalka) pod názvom,, Pestré hranice,, Mal by pozostávať zo živej a neživej prírody. Mali by v ňom byť zahrnuté prvky farebnosti, rôznorodosti, kreativity.( kameň, drevo versus svet mentálne postihnutých, farebnosť flóry versus svet zdravých jedincov). Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci a pomôžu nám projekt zrealizovať.
Plôtik, natri sa!

Plôtik, natri sa!Hlohovec

2 st, 20.06. V areáli Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice v Hlohovci je našim cieľom spoločnými silami zrenovovať oplotenie a upraviť pri ňom zeleň, odstrániť nežiadúci odpad v jeho blízkosti a eliminovať jeho tvorbu v budúcnosti. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci.
Rekonštrukcia oplotenia

Rekonštrukcia oploteniaKomárno

2 ut, 03.07. Zariadenie pre seniorov už 29 rokov plní svoju nenahraditeľnú funkciu pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov. Za toto obdobie sme sa stali vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí. Pri zabezpečovaní starostlivosti o našich obyvateľov kladieme dôraz na pobyt na čerstvom vzduchu. Naším cieľom je zrekonštruovať oplotenie a zachovať tak príjemné a podnetné prostredie parku, ktoré počas celého roka slúži našim seniorom a ich rodinným príslušníkom ako oáza zelene a pokoja.Radi privítame dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas a pomôžu nám pri rekonštrukcii oplotenia. Konkrétne máme na mysli čistenie, náter a montáž dreveného latovania.
Revitalizácia detského ihriska

Revitalizácia detského ihriskaHolíč

2 po, 25.06. Zámerom nášho projektu je revitalizácia detského ihriska, ktoré je súčasťou areálu azylového domu poskytujúceho útočisko obetiam domáceho násilia. V našom dome žije celoročne 26 detí vo veku od nula do 18 rokov a naše ihrisko už dávno doslúžilo svojmu účelu. Po jeho obnove by mamičky spolu s deťmi mali opäť k dispozícii pekné detské ihrisko určené pre oddych, hry, zábavu a rozvoj detských zručností. Pridajte sa k nám!
Športové ihriská hrajú farbami

Športové ihriská hrajú farbamiKošice IV

2 pi, 03.08. Mestská časť Košice - Juh má vo vlastníctve 10 športových ihrísk o ktoré je potrebné sa neustále starať (natierať, opravovať, upratovať a pod.) Zamestnanci mestskej časti sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckej akcie, ktorá je zameraná na zveľadenie ihrísk, ako aj ich oplotení alebo maľovaní zábradlí a pod. Z 10 športových ihrísk je 9 oplotených a práve oplotenie si vyžaduje nový náter. Športové ihriská sú voľne prístupné všetkým vekovým kategóriám. Množstvo detí a mládeže tu trávi zmysluplne svoj voľný čas. Preto by sme boli veľmi radi, keby nám dobrovoľníci vedeli pomôcť skrášliť oplotenie športovísk, ktoré by z estetického ale aj funkčného hľadiska plnili svoj účel.
Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej škole

Športujeme s radosťou na krajšom a zelenšom ihrisku v Materskej školeBratislava - Staré Mesto

2 po, 20.08. Materská škola Kuzmányho disponuje detským ihriskom určeným na pohyb a hru detí a oplotenou záhradou ktorá teší deti, rodičov, pracovníkov MŠ a okoloidúcich. Každý rok v júny organizujeme detskú Olympiádu, ktorá podporuje deti v zdraví a športe. Počas celého škoského roka sa sústredíme aj na podporu životného prostredia revitalizovaním okolitých zelených častí záhrady. Ihrisko ktré je zdrojom pohybu a hry pre deti, spolu so záhradou, si vyžadujú neustálu údržbu a úpravu. Uvítali by sme zopár šikovných rúk dobrovoľníkov, s ktorými by sme sa spojili a poriadne všetko pohrabali, ostrihali a pokopali, aby sme dodali šmrnc našej škôlkarskej záhrade a ihrisku.
Študentská záhradka

Študentská záhradkaLevoča

0 Cieľom projektu je vybudovanie študentskej záhradky pod oknami našej školy – Spojenej školy internátnej v Levoči. Záhradka bude slúžiť na pestovanie byliniek, zeleniny, ovocných kríkov, či okrasných kvetín pre prácu žiakov s rôznymi druhmi postihnutia a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Našou snahou je pomôcť týmto deťom vypestovať si pracovné návyky, spoznať jednotlivé druhy rastlín, kvetín, byliniek, tešiť sa z dopestovaných plodov ovocia a zeleniny, z plodov svojej práce. Tie budú následne využité na prípravu zdravých jedál v kuchynke školy v rámci hodín odborného výcviku. Práca v študentskej záhradke a hodiny odučené v príjemnom prostredí novovybudovanej záhradke plnej voňavých kvetov, poletujúcich motýľov a štebotu vtákov výrazne obohatia vyučovací proces, ale aj aktívne trávenie voľného času našich žiakov.Hľadáme preto dobrovoľníkov, ktorí pridajú ruku k dielu.
Vek nie je pre nás prekážkou - budeme si spoločne rozumieť

Vek nie je pre nás prekážkou - budeme si spoločne rozumieťBratislava - Dúbravka

2 pi, 10.08. Projektovým zámerom je prispieť k aktívnemu starnutiu seniorov a zefektívniť trávenie ich voľného času. Prostredníctvom tohto všetkého chceme vytvoriť priestor pre nadviazanie a udržiavanie sociálneho kontaktu seniorov a dobrovoľníkov. Preto by sme v našom zariadení privítali empatických dobrovoľníkov, ktorí majú dostatok trpezlivosti a pozitívny vzťah k seniorom a ktorí by s nimi absolvovali rôzne spoločenské hry, prechádzky po záhrade i blízkom okolí, rozhovory a tiež nenáročnú športovú činnosť. Hľadáme ľudí, ktorí si dokážu vyhradiť svoj čas pre iných, majú chuť pomáhať a chcú svoj život obohatiť o skúsenosti a zážitky ktoré inde nezískajú. Uvítame zo strany dobrovoľníkov nápaditosť a kreativitu,prípadne aj vlastné pomôcky na aktivity.
Voňavé detstvo

Voňavé detstvoPrievidza

2 pi, 11.05. Cieľom nášho projektu je dopriať deťom z Detského domova Prievidza pozitívny zážitok v podobe výroby voňavých mydielok. Deti tak môžu stráviť spoločné popoludnie plné zážitkov, farieb a vôni. Prostredníctvom edukatívnej aktivity si tak zlepšia manuálne zručnosti, uplatnia svoju kreativitu a zároveň sa naučia hygienickým návykom. Ziskom z predaja mydielok prispejú k rozvoju aktivít OZ ProLiberi. Poteší pomoc dobrovoľníkov pri organizácií, sprevádzaní detí a zebezpečenie ochranných pomôcok.
Zdravie zo záhrady

Zdravie zo záhradyČadca

2 pi, 18.05. Cieľom projektu je revitalizácia záhrady, vybudovanie vyvýšeného bylinkového záhona. Vysadenie byliniek, starostlivosť o ne, edukácia využitia bylín. Súčasťou bude aj oprava lavičiek, ich náter a znovuosadenie. Záhrada je súčasťou Centra sociálnych služieb Žarec, kde žije 161 odkázaných občanov na pomoc iných. Poteší nás pomoc každého dobrovoľníka.
ŽI A NECHAJ ŽIŤ  2018

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018Banská Bystrica

1 st, 25.07. 5. ročník celoslovenského stretnutia rodín s osobami s autizmom, inými znevýhodnenými a aj zdravými komunitami, aktivita šitá na mieru potrebám , ktoré tieto komunity majú. roku 2018 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. V rámci projektu v roku 2018 pripravíme pre rodiny s osobami s autizmom, ktoré majú svoje špecifiká, príjemné a rôznorodé aktivity, aby účastníkov obohatili o nové zážitky. V priestoroch ŠZŠ pripravíme stavanie lega, nafukovací hrad na skákanie, tvorivé dielne na rozvoj jemnej motoriky, športové aktivity na podporu pohybových zručností detí i rodičov, intuitívne pohybové hry pre celú rodinu , maľovanie na tvár, odmeňovanie detí i dospelých, ktorí vykročia zo svojej komfortnej zóny, či prekročia svoje oslabenia. Budeme radi, ak sa k nám pridajú dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s organizáciu projektu.
Živá archeológia pod Tatrami

Živá archeológia pod TatramiPartizánska Ľupča

2 ne, 04.11. Hlavným cieľom projektu je realizovať súbor aktivít, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu živej archeologickej minulosti severokarpatského regiónu a posilniť tak spoločný kultúrny odkaz našich predkov. Praktické činnosti s využitím postupov, metód, náradia a poznatkov, ktoré vychádzajú z reálnych archeologických nálezov umožnia atraktívnou formou rekonštruovať dávnu minulosť a formou osobného zážitku zapojiť rôzne kategórie verejnosti. V projekte, ktorý pozostáva zo série workshopov je našim cieľom priblížiť život našich predkov v praveku. Rôzne remeslá, umelecké aktivity a scénické umenie bude založené na využití čisto prírodných materiálov a surovín, ktoré boli dostupné aj v praveku (hlina, kameň, slama, rákos, drevo, rastlinné a živočíšne produkty). Chýbajú nám dobrovoľníci, ktorí by pomohli s realizáciou workshopov.

Najnovšie príspevky

Top