Prihlasovací formulár iniciatívy dm {spoločne}

1. Moje údaje

Zadajte názov prihlasovanej organizácie.
Zadajte ulicu.
Zadajte popisné číslo.
Zadajte mesto.
Zadajte PSČ.
Zadajte IČO organizácie.
Zadajte Vaše krstné meno
Zadajte Vaše priezvisko
Zadajte Vašu ulicu
Zadajte Vaše číslo domu
Zadajte Vaše PSČ
Zadajte mesto Vášho bydliska
Zadajte Vaše telefónne číslo.
Zadajte Váš email.
Potvrďte súhlas so štatútom iniciatívy.

2. Prihlasovaný projekt/aktivita

Tieto informácie budú verejné.
Zadajte názov projektu/aktivity.
V krátkosti charakterizujte projekt/aktivitu. Presvedčivý popis môže prispieť k lepšiemu ohodnoteniu.
Detailne popíšte projekt/aktivitu. Na tomto mieste môžete detailne popísať Váš projekt/aktivitu. Aké ciele chcete dosiahnuť? Čo od projektu očakávate? A pod.
Zohľadnite, že môže ísť len o také projekty/aktivity, ktoré budú zrealizované v časovom období apríl-júl 2017.
Zadajte dátum plánovaného štartu.
Zadajte dátum plánovaného ukončenia.
Vyberte položku. Ak sa projekt/aktivita bude v rámci stanoveného časového obdobia realizovať vo viacerých etapách, zakliknite pole "opakovane".
Zadajte odhadovaný počet.

3. Ďalšie informácie o projekte/aktivite

Vyberte aspoň jednu kategóriu. Je možné zvoliť súčasne viaceré kategórie.
Vyberte kraj. Vyberte aspoň jeden kraj, v ktorom sa bude projekt/aktivita realizovať.
Popíšte jedinečnosť projektu/aktivity.
Odhadnite pretrvanie výsledkov projektu. Nakoľko udržateľné sú výsledky projektu?
Vyberte jednu z možností.

V prípade, že prihlasujete už prebiehajúci projekt/aktivitu, vyplňte nasledujúce polia:

4. Propagácia

Upload
Prosím, nahrajte fotografiu alebo logo.
Upload
Zadajte do poľa "Vaša adresa" miesto realizácie projektu a v rolovacom okne vyberte príslušný okruh spádovej oblasti.
Prosím, vyberte lokalitu pôsobnosti projektu.
Top