Späť na prehľad blogu

Vyčistime si rybník

Hlavným cieľom projektu Vyčistime si rybník je snaha o znovusprístupnenie rybníka v našej obci pre rodiny s deťmi a vytvorenie tak oddychovej zóny vyčistením od náletových drevín a vyrovnaním terénu pobrežia.
Obec Nižný Hrušov
Bezeková Emília
Nižný Hrušov 520
09422 Nižný Hrušov

Okolie rybníka je miestom nielen pre rybárov, ale snahou obce je vytvoriť podmienky pre príjemné trávenie voľného času pre rodičov s deťmi. Rybník tvorí koncové stanovište turisticko náučného chodníka Po Hrušovských mohylách.

 

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vyčistenie brehov rybníka od náletových drevín a vyrovnanie terénu, ktorý rokmi bez zásahu už stratil svoju pôvodnú podobu. Celý projekt budeme realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov.


V mesiaci február sme organizovali prvú časť očistenia rybníka, kde sa zapojilo 35 chlapov z obce, ktorí sa venovali vysekávaniu náletových drevín.

Top