Späť na prehľad blogu

V prírode nám to myslí, pod stromami máme kyslík

Projekt je výnimočný vďaka deťom, ktoré sa na ňom budú podieľať. Sú to deti zo sociálne slabších rodín a aj takých, ktorí bývajú v sociálnej ubytovni FORTUNA. Väčšinu času trávia potulovaním sa po sídlisku, obchodných centrách, prípadne pri televízore. Práve kvôli nim by sme radi vybudovali školskú záhradu.
Občianske združenie pri ZŠ Nejedlého
Martina Klieštiková
Nejedlého 8
84102 Bratislava

Tieto deti nemajú možnosť  navštevovať nejakú záhradku a zažiť „dotyk“ prírody na vlastnej koži. Deti sa v záhrade môžu zoznámiť s náradím, drobnými opravami a zlepšiť si celkovú zručnosť.  Ak sa sami budú podieľať na tvorbe záhrady, priložia ruku k dielu a okúsia, koľko námahy dá starať sa o takúto záhradu. Motívom projektu je umožniť žiakom zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste, kde chodia do školy a kde žijú. Viesť ich k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich škole. Dobrovoľníci by nám mohli pomôcť s budovaním záhrady. 

Top