Späť na prehľad blogu

STRAND opäť patrí Lučenčanom

Život Strandu začína v roku 1925, kedy na mieste na návrh Lučenčanov vzniká verejné kúpalisko na potoku v mestskom parku – STRAND. Svoju funkciu plní do 60. rokov, neskôr funguje ako detské ihrisko. Posledné roky chátra a degraduje.
YOUNG FOLKS LC
Siláči Ivan
Rúbanisko 1 10
98403 Lučenec

Ambíciou projektu a zapojených organizácií je aby Strand opäť slúžil Lučenčanom, ktorí bez obmedzení môžu navštevovať živé a aktívne miesto pri vode, plné liečivých bylín, upravených plôch a spoločných podujatí zapojených organizácií. Vytvárame pocit harmónie medzi telom a dušou, medzi človekom a prírodou. 


Dobrovoľníci sa môžu zúčastniť napr. na výsadbe liečivých bylín, ľahších stavebných prácach či na celkovej revitalizácii priestoru kúpaliska. 

Top