Späť na prehľad blogu

Sokoliarstvo a chov koní ako predmet rozširujúci profesionálne zručnosti žiakov základnej školy.

Na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella vyučujeme ako prvá základná škola na svete predmet Sokoliarstvo a chov koní.
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Michal Pavel
Štiavnické Bane 128
969 81 Štiavnické Bane

Ciele projektu: 
    - spolupracovať s verejnosťou pri propagácii predmetu Sokoliarstvo a chov koní,
    - spolupracovať s verejnosťou pri propagácií aktivít podporujúcich ekologickú výchovu a aktívnu ochranu životného prostredia, 
    - pomáhať škole pri zlepšovaní materiálnych podmienok a pri upevňovaní povedomia žiakov, ako aj širokej verejnosti, 
    - spolupracovať s dobrovoľníkmi pri zveľaďovaní prístreškov, voliér pre dravce a stajne, kolbiska (jazdecký areál) pre kone

 

Cieľové skupiny:
    - rodiny s deťmi,        
    - verejnosť    
    - pedagogická verejnosť
    - školy
    - dobrovoľníci

 

Lokalizácia:
Areál Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – Vtáčí park. 

 

Popis projektu
Dnešný svet deťom ponúka mnohé lákadlá, ako zabiť čas, ako si nájsť náhradu za mamu alebo otca, ktorí pracujú dlho do noci, ako si ľahko vytvoriť ilúziu vlastnej úspešnosti. Naše deti sa tak môžu stať ľahkou korisťou dílerov drog alebo obeťami výdobytkov súčasnej techniky ako sú hracie automaty, televízia, mobilné telefóny, internet, sociálne siete, ktoré by mali slúžiť človeku a nie, aby sa človek stal ich otrokom.
Podľa mnohých učených ľudí práve príroda môže v živote človeka urobiť zásadný obrat. Človek bol dávno spätý s prírodou. Význam prírody je najmä v schopnosti eliminovať negatívne produkty civilizačného procesu, ako znečisťovanie ovzdušia a vôd, hluk, nervové vypätie. Lesná zeleň a živočíchy blahodarne pôsobia na nervovú sústavu človeka. Pobyt v prírode poskytuje množstvo mentálnych zážitkov a radostí, ktorých hodnoty sú nesmierne cenné, i keď sú nemerateľné.
Na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella škola sa dlhodobo venujú nielen kmeňovým deťom, ale aj deťom a mládeži z rôznych regiónov Slovenska. Vyučujeú, ako prvá základná škola na svete, predmet Sokoliarstvo a chov koní. Organizujú medzinárodné tábory zamerané na ochranu prírody a sokoliarstvo. V rámci projektu chcú verejnosti a dobrovoľníkom zapojeným do projektu ponúknuť aktivity, ktoré im môžu aj v budúcnosti zmysluplne vyplniť ich voľný čas a zároveň získajú vedomosti o ohrozených svetových biotopoch – tropický a biotopy jazera Malawi a Tanganika. Taktiež im predstavíme jedinečnú záhradu do neba – vertikálnu, exteriérovú záhradu, jedinú svojho druhu na Slovensku.
 

Termíny uskutočnenia aktivity:
máj - august 2016

Konkrétny termín bude špecifikovaný neskôr. 

Top