Späť na prehľad blogu

Rozprávková záhrada

Naša materská škola má peknú záhradu, ale lavičky a preliezačky, ktoré sú v nej umiestnené, sú v žalostnom stave. Pomocou projektu chceme tieto ponatierať, vymeniť dosky v záhradných domčekoch, doplniť záhradu o nové súčasti a tak ju premeniť na rozprávkový svet, v ktorom sa budú dobre cítiť nielen deti, ale aj ich rodinní príslušníci, ktorí sa zúčastňujú aj iných aktivít v materskej škole ako sú Mama, oco, poďme športovať, Bezpečne pešo i na bicykli, Deň zeme a pod.
MŠ L. Novomeského 1209/2, Senica, Elokované pracovisko Kolónia 544
Blanáriková Mária
Kolónia 544
905 01 Senica

V určený termín sa stretnú dobrovoľníci a zamestnanci MŠ aj dobrovoľníci z radov rodičov, ktorí záhradné náradie očistia a obrúsia od starých náterov a namaľujú novými farbami. Záhradné domčeky majú poškodené striešky, rozlámané lavičky, tieto by sme chceli v rámci projektu obnoviť a vymeniť. V záhrade plánujeme umiestniť aspoň 2 prenosné pieskoviská, vytvoriť nové miesta na hru a športovanie detí osadením basketbalového koša, namaľovaním detskej škôlky na chodník. Bude vítaná každá pomoc, pretože plánované práce sa nedajú uskutočniť za jeden deň. 

Top