Späť na prehľad blogu

Revitalizácia športového areálu

Športový areál za budovou školy potrebuje revitalizáciu, aby mohol slúžiť ako žiakom školy počas vyučovania, tak aj pre ich voľnočasové aktivity a športové vyžitie mládeže a všetkých obyvateľov mesta v mimovyučovacom čase.
Spojená škola sv. Jána Bosca
Valt Ľuboš
Trenčianska 66/28
01851 Nová Dubnica

V našom športovom areáli je potrebné zrevitalizovať bežecký ovál a multifunkčné ihrisko uprostred oválu. Je potrebné upraviť podklad, obrubníky, navoziť a upraviť ihrisko. 

Top