Späť na prehľad blogu

Revitalizácia Azylového domu v Holíči

Projekt je zameraný na revitalizáciu azylového domu v Holíči pre obete domáceho násilia. Azylový dom poskytuje svoje služby nepretržite už 15 rokov, za tú dobu prešli jeho bránami stovky žien a detí, ktorým poskytol svoje útočisko.
KRiŽovatky, n.o.
Hana Šafránková
Záhradná 3
90901 Skalica

Azylový dom Emauzy, poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia nepretržite už 15 rokov. Za tú dobu i on utŕžil veľa rán a zaslúži si pomoc a opateru. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli vrátiť domu jeho predchádzajúci lesk. Nakoľko všetky naše finančné prostriedky idú predovšetkým na prevádzkové réžie domu, potraviny pre klientky a vnútorné vybavenie domu už nám nezostáva dostatok prostriedkov ani síl na jeho exteriér.

 

Cieľom nášho projektu je prostredníctvom dobrovoľníkov revitalizovať predovšetkým okná domu, ktoré potrebujú zatesniť a natrieť, a tiež fasádu domu, ktorá potrebuje tiež opraviť a natrieť.     

Top