Späť na prehľad blogu

REVITALIZÁCIA ZÁHRADNÉHO ALTÁNKU

Záhradný altánok slúži na relaxáciu a oddych zdravotne postihnutých ľudí v Domove sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline. Po dlhšom čase je už potrebné ho komplexne revitalizovať ochranným náterom a odstránením machu zo špár v dlažbe, na ktorej altánok stojí.
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Gürtler Peter
Moyzesova 27
010 01 Žilina

Cieľom dobrovoľníckej aktivity bude dosiahnutie komplexnej revitalizácie záhradného altánku a priľahlej dlažby. Predmetný altánok využívajú na relaxáciu a oddych zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnej služby v Domove sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline.

 

Dobrovoľníckou aktivitou chceme dosiahnuť tieto konkrétne ciele:
    - revitalizácia drevenej konštrukcie altánku ochranným náterom,
    - revitalizácia dreveného nábytku v altánku ochranným náterom,
    - revitalizácia priľahlej dlažby odstránením machu zo špár medzi dlažobnými kockami. 

Top