Späť na prehľad blogu

Oživenie zelene v DSS pre dospelých Košúty

Cieľom projektu je udržavanie a oživenie zelene v areáli Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty (ďalej len "DSS Košúty"). Uvedenou aktivitou prispejeme k zlepšeniu životných podmienok obyvateľom DSS Košúty, trpiacimi duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.
Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT
Beke Zoltán
Hlavná 10
92509 Košúty

Združenie priateľov starších ľudí Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty - ZENIT (OZ Zenit) zastrešuje podporu pre pomoc a rozvoj aktivít pri Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty. DSS Košúty poskytuje celoročnú, celodennú starostlivosť pre 85 klientov vo veku od 20 do 62 rokov, trpiacimi duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovým postihnutím, alebo kombináciou postihnutí.


DSS Košúty má priestranný areál, v ktorom sa nachádza aj park, ktorý je predmetom projektového zámeru. V rámci realizácie projektu chceme vykonať údržbu parku v rozlohe cca. 50 árov, ošetrenie stromov a kríkov, udržiavať trávnik, údržbu chodníkov a priľahlej spevnenej plochy, rekonštrukciu malej studničky, okrasnej záhradky a altánku. Po kompletnej údržbe priestranstva plánujeme  vytvoriť bylinkové záhony na pestovanie mäty, šalvie, bazalky a majoránky. Pomocou  dobrovoľníkov chceme uskutočniť údržbu a skrášľovanie parku a vytvoriť príjemnú a vynovenú "Zelenú oázu", kde klienti DDS Košúty počas jarného a letného obdobia môžu spríjemniť svoje dni pobytom v rámci klimatoterapie.

Top