Späť na prehľad blogu

„Od poznatkov k hodnotám - Záhradný prístrešok“

Zámerom projektu je svojpomocné vybudovanie oddychového parku, ktorého súčasťou bude aj záhradný prístrešok, využívaný klientmi pri sociálnej rehabilitácii a aktivitách klientov, ako aj na oddych, relaxáciu a posedenia.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Balážová Renáta
Tylova 21
831 04 Bratislava

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou napojená na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa. Domov má dve prevádzky – prevádzka Bratislava  zabezpečuje starostlivosť pre 38 klientov s mentálnym a fyzickým postihnutím v domove sociálnych služieb celoročnou, týždennou a ambulantnou formou a prevádzka Senec  zabezpečuje starostlivosť pre 12  klientov s duševnými poruchami v podporovanom bývaní.   


Projekt bude realizovaný práve v prevádzke podporovaného bývania v Senci.

 

Súčasný stav 
Klienti v podporovanom bývaní sú ubytovaní v dvoch samostatne stojacich  prízemných budovách. V časti priestoru medzi budovami sa nachádza okrasná záhrada, ktorá však nespĺňa požiadavky zdravotne postihnutých, nakoľko v nej chýba krytý priestor a nedáva možnosť realizácie pobytu vonku v nepriaznivom - daždivom či horúcom slnečnom počasí.


Vízia
Víziou je v nevyužitej záhradnej časti zrealizovať svojpomocné vybudovanie oddychového parku, ktorého súčasťou má byť aj záhradný prístrešok, ktorý by bol využívaný klientmi pri sociálnej rehabilitácii, aktivitách klientov, ako aj na oddych, relaxáciu, posedenia s priateľmi. Svojpomocná realizácia spočíva v aktivizácii klientov pracovnou terapiou pri zhotovení záhradného prístrešku v spolupráci s dobrovoľníkmi, čím sa zlepší socializácia, integrácia a komunitné spolunažívanie.

Top