Späť na prehľad blogu

(Spolu) Objavujme prírodu a jej dary v meste

Deti a mladí dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím sa za pomoci dobrovoľníkov oboznámia so svetom zdravia a prírody formou poznávania, kreatívneho tvorenia a pohybom. Hravou formou spoznávať to, čo nám dáva naša príroda, ako ju zveľaďovať, a čo a ako z nej vieme zužitkovať, aj s použitím rôznych pomôcok.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
Zuzana Čurneková
Komenského 19
04001 Košice

Klientami Domova sociálnych služieb, Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto sú deti a mladí dospelí s najvyšším stupňom postihnutia. V domove sa im venujú každý pracovný deň, keďže ide o ambulantnú formu DSS. Deti sa okrem vykonávania každodenných činností, ako sú hygienické návyky, stravovacie návyky,... svojou šikovnosťou a s našou pomocou učia stáť, chodiť, poznávať prostredie, veci okolo seba, spievať, tancovať... Veľmi radi chodia do kreatívnej dielne, kde v rámci svojich možností a schopností vyrábajú rôzne veci. Kreslia, maľujú, strihajú, lepia, pracujú s modelovacou hmotou alebo hrnčiarskou hlinou, ktorú potom naglazujeme a vypálime.  


Túto sezónu začali vysadením mrkvy do truhlíkov, o ktorú sa chcú spoločne starať. Pokračovať chcú aj vo zveľaďovaní našej bylinkovej záhradky. Do projektu radi zapoja aj svojich kamarátov z DSS Domko a zo Spojenej školy na Vojenskej ulici v Košiciach. 

 

Projekt je navrhnutý na realizáciu v troch etapách:

    - poznávacia aktivita - oboznámenie sa s rôznymi rastlinkami, zeleninou, kvietkami,

    - kreatívne dielne - výroba rôznych výrobkov na tému zdravie a príroda s pomocou materiálu vyzbierané v prírode, 

    - pohybová aktivita - deti sa naučia pesničku s animáciou na tému príroda a zdravie. 

 

 

Top