Späť na prehľad blogu

Montezáhrada pre najmenších

Úprava záhradnej zóny, do ktorej chceme postaviť hry a hračky, ktoré vychádzajú z prvkov Montessori pedagogiky. Budú slúžiť našim najmenším návštevníkom - drobčekom do 3 rokov, ale aj ich starším súrodencom. Keďže nás navštevujú deti nielen z nášho mesta, ale aj zo širokého okolia, radi by sme pre ne pripravili opäť niečo nové a zaujímavé.
Materské centrum Slniečko
Sýkorová Jana
Športová 134
97101 Prievidza

Pripravujeme výrobu Montessori pomôcok - hier, hračiek do záhrady, ktorá je oplotená a bezpečná aj pre najmenších. Z prírodných materiálov, z vecí každodenného života, z plastov, aj zo separovaného materiálu pripravujeme váhy, veľké počítadlo, panel na hry o gravitácii, magnetické domy, auto a vláčik z paliet, kuchynský kútik, záhradku s vlastnými rastlinkami, náučný chodník rôznych materiálov.

 

Našim cieľom je rozvoj hrubej i jemnej motoriky detí, vzbudenie záujmu o prírodu, enviromentálna výchova, budovanie sociálnych väzieb u detí. Našim druhým cieľom je spojiť komunitu rodičov, ktorí majú snahu niečo pre svoje deti urobiť - ukázať im, že aj keď ženy na materskej či rodičovskej dovolenke sú často odsúvané na okraj našej spoločnosti - sú stále jej súčasťou a zaslúžia si pozornosť a pomoc. A v neposlednom rade pripraviť exteriérové interaktívne zábavno-náučné prostredie využívané denne širokou verejnosťou, pretože naše centrum si obľúbili a navštevujú ho rodičia z deťmi z celého mesta i priľahlých dedín.

Top