Späť na prehľad blogu

Májová sobota na hrade Lietava

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je zapojenie dobrovoľníkov do pracovných aktivít, ktoré budú rozdelené na tieto činnosti: revitalizácia lesnej studničky pod hradom a čistenie turistického chodníka od odpadkov a náletových drevín.
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Chobotová Jana
Lietava 222
01318 Lietava

Záchrana hradu Lietava prebieha úspešne viac ako 10 rokov. Práce na hrade sú vykonávané postupne, systematicky podľa návrhov a riešení odborného metodika a statika z oblasti pamiatkovej ochrany. Výsledky našej práce sú hmatateľné už od vzniku združenia a ich cieľom je zachovanie hradu Lietava pre ďalšie generácie - chceme aby sa hrad Lietava stal bezpečným miestom pre turistov.

Top