Späť na prehľad blogu

Les nie je smetisko

Projekt "Les nie je smetisko" realizuje Občianske združenie Všestranko s cieľom informovať širokú verejnosť o čase rozkladu rôznych látok v prírode a zabezpečiť tak zlepšenie povedomia verejnosti o stave prírody, hrozbách jej devastovania a nevyhnutnosti jej ochrany a tohto projektu.
Občianske združenie Všestranko
Mgr. Dušan Oravský
Budatínska 57 3057/57
85106 Bratislava

Prostredníctvom dreveného infopanelu OZ apeluje na zastavenie degradácie prírody tým, že sa do povedomia obyvateľov dostanú informácie všeobecne známe, ale málo spomínané v médiách a školách. Zároveň panel ponúka pedagogickým pracovníkom výchovnú pomôcku pre mládež, ktorá názorne demonštruje ničivý dopad nezodpovedného správania sa na prírodu.


Osadenie infopanelu vykonávajú dobrovoľníci z nášho združenia a aj občania z miestnej komunity, potešíme sa aj dobrovoľníkom dm do budúcna. Samotné osadenie panela je v časovom rozpätí 8 hod. Okrem toho kombinujeme akciu aj so zberom odpadkov v danej lokalite a v daný deň. Nakoľko chceme projekt a myšlienku rozšíriť po Slovensku, dali sme vyrobiť detskú hru Pexeso - Les nie je smetisko, ktoré ponúkame bezplatne deťom na základných školách ako dar a výchovnú pomôcku v miestnej komunite, v ktorej sa panel osádza. 

Top