Späť na prehľad blogu

Kvety, bylinky a čary

Sme Občianskym združením pri mestskej materskej škole s profiláciou na environmentálnu výchovu. V spolupráci s MŠ sa snažíme vhodnými aktivitami u detí pestovať kladný vzťah k prírode a starostlivosti o ňu, pozitívny postoj k ochrane životného prostredia a triedeniu odpadov a zároveň viesť deti k zdravému spôsobu života.
Občianske združenie Zvonček pri Materskej škole
Mgr. Marianna Jančiarová
Tulská 25
97404 Banská Bystrica

Cieľom nášho projektu je zvyšovať environmentálne povedomie detí a utvárať návyk zdravého spôsobu života najmä prostredníctvom praktických činností a zážitkového učenia sa. V areáli materskej školy by sme chceli za pomoci dobrovoľníkov, zamestnancov MŠ a rodičov detí vybudovať mini okrasnú a bylinkovú záhradku s využitím nepotrebného odpadového materiálu formou trvalo i prenosne inštalovaných kompozíciách na školskom dvore  napr. kvet, slimák, žabka vytvorených z odpadového materiálu s použitím exteriérových náterových farieb, ktoré budú následne vyplnené zeminou a sadenicami cibuľovín, kvetov a byliniek. 

Top