Späť na prehľad blogu

Kultúrny, historický a umelecký odkaz našich predkov v tvorivom procese a vzdelávaní

Archeopark Liptovia je inovatívny a ojedinelý projekt, ktorého cieľom je vybudovanie prvej živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier.
Archeopark Liptov, o.z.
Struhár Víťazoslav
Nám.Slobody 1859/5
03401 Ružomberok

V osade budú rekonštruované obytné, hospodárske a výrobné objekty mapujúce praveké osídlenie od dôb paleolitických lovcov až po posledných Germánov na našom území. V koncepčne ucelenom areáli budú tiež malé polia s pestovanými pôvodnými plodinami, chlievy pre živé zvieratá.

 

Projekt je zameraný na využívanie tradičných prírodných materiálov a pôvodných technologických postupov, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Areál, ktorý bude po dokončení otvorený celoročne, poskytne priestor pre všetky vekové a záujmové kategórie návštevníkov a na jeho území sa budú uskutočňovať rôzne workshopy, semináre a festivaly prezentujúce kultúrne, prírodné, historické a duchovné dedičstvo.

 

Dobrovoľníci nám môžu pomôcť napr. s úpravou pozemku, záhradky, sadiť plot, kosiť trávu a podobne, stavať jednoduché prútené ohrady.

Top