Späť na prehľad blogu

Jarné čistenie okolia turistického chodníka

Realizáciou tohto projektu by sme chceli obnoviť a vyčistiť turisticky značené chodníky, náučné trasy a verejné priestranstvá pre turistov. Projekt by riešil naliehavé problémy na turistických trasách, či už ide o odpadky a skládky popri turistických chodníkoch, neschodnosť chodníkov kvôli popadaným stromom. Po ukončení projektu by sa mali skvalitniť túry na turistických chodníkoch pre obyvateľov obce, ale aj pre mnoho návštevníkov a turistov.
Obec Dobrá Voda
Blanárik René
Dobrá Voda 121
91954 Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda sa nachádza v Trnavskom kraji v bradlianskej východnej časti Malých Karpát. V našom okolí je viacero turistických chodníkov a trás, ktoré stoja za zmienku a navštevuje ich každý rok veľké množstvo turistov, čo prináša pre našu obec množstvo výdavkov spojených hlavne s likvidáciou odpadu a likvidáciou skládok, ktoré nám znečisťujú naše okolie a životné prostredie. Rozhodli sme sa preto pre túto formu projektu, ktorý by nám pomohol a uľahčil náš zámer.

Top