Späť na prehľad blogu

Gaudího dielňa

Gaudího dielňa je projektom premeny spoločného priestoru – industriálnej plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo, ktoré odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí žijúcich v Mierovej kolónii v Bratislave.
Výchova k slobode, o. z.
Lucia Kučeráková
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava

V pilotných dobrovoľníckych aktivitách získal projekt podporu, dobrovoľníci znečistený a zdravie ohrozujúci priestor vyčistili a upravili tak, aby ľudia nemuseli mať obavy pri prechode týmto spojom medzi cestou a Mierovou kolóniou. Dobrovoľníci prostredníctvom workshopov začali tvoriť (ne)tradičnú mozaiku – inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Projekt bol natoľko zaujímavým, že aj náhodní okoloidúci strávili čas rozhovorom o dianí s dobrovoľníkmi rôzneho veku a postupne sa zapájala stále širšia verejnosť.

 

Časť plotu určená na mozaiku sa postupne zväčšovala, pribúdalo tvorcov. V súčastnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Ostáva ešte veľká časť plotu, ktorá čaká na svoju premenu, ale aj samotnými účastníkmi vytipované ďalšie prístupové miesta do kolónie. Dobrovoľníci aj časť obyvateľov Mierovej kolónie, spolu so žiakmi základnej školy Waldorfskej, ktorá sa tam nachádza, majú potenciál, chuť a nadšenie dobrovoľne rozšíriť farebnú mozaiku aj na ďalšie plochy. Mierová kolónia sa tak môže stať unikátnou inšpiráciou ako pretvoriť industriálny charakter obytných zón pre ďalšie iné komunity a to nie len v Bratislave.

Top