Späť na prehľad blogu

Dobudovanie športového areálu s inline dráhou

Naša základná škola sa stala v roku 2015 miestom vybudovania novej inline dráhy, zatiaľ jedinej svojho druhu na Slovensku. V tomto roku je našim cieľom dobudovanie vnútorných areálových komunikácií, vytvorenie oddychovej zóny, revitalizácia trávnika, výsadba zelene a osadenie mestského mobiliáru.
Základná škola
Zajacová Zuzana
Bukovecká 17
04012 Košice

Športový areál s inline dráhou je v súčasnom období bezprostredne po ukončení prác spojených so samotnou výstavbou dráhy, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania len v decembri minulého roku. Našim hlavným cieľom pre tento kalendárny rok je dobudovanie komponentov zabezpečujúcich bezpečné fungovanie nového športoviska. K zníženiu finančných nákladov chceme prispieť nefinančným vkladom formou dobrovoľníckej práce.

 

Konkrétne aktivity:

    - vybudovať chodník po obvode dráhy pre zabezpečenie bezpečného vstupu i odchodu z nej,

    - realizovať terénne úpravy a revitalizovať trávnik vo vnútornej časti inline dráhy,

    - osadiť v oddychovej zóne lavičky, poskytujúce miesto na prezúvanie a oddych,

    - realizovať výsadbu zelene.

 

Top