Späť na prehľad blogu

Búrame bariéry - výlet plný zážitkov

Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce handicapovaných a zdravých detí. Jedná sa o deti s autizmom, ktoré navštevujú Špeciálnu školu pre deti s autizmom v Nových Zámkoch.
Základná škola Nové Zámky
Goriláková Renáta
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky

Cieľom projektu je spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom. 


Chceme zorganizovať spoločný výlet, prostredníctvom ktorého by sme chceli prispieť k búraniu spoločenských bariér. Výlet má poznávací charakter - spoznať kúsok histórie nášho regiónu. Súčasťou výletu bude aj  workshop - spoločná výroba hračky, pri ktorom si deti budú rozvíjať i svoje zručnosti.

 

Našim zámerom je takouto formou podporovať sociálne cítenie, u zdravých detí vzbudiť záujem poskytnúť nezištnú pomoc handicapovaným rovesníkom. 

Top